Zomaar een paar nieuwsberichten van de afgelopen dag. Of toch niet? Tekenen van de tijd waarin wij leven. In hoopvolle verwachting van onze Messias, Christus Jezus of Yeshua (in het hebreeuws).

Banken (als Rabo, ING en Triodos, maar ook Molle) weigeren klanten als uitgeverij Blue Tiger, Café Weltschmerz, Viruswaarheid en anderen. De activiteiten stroken niet met het beleid van de banken. Waar gaat het echt om? Omdat deze mensen/organisaties zich niet kritiekloos scharen achter het overheidsbeleid inzake corona en de bestrijding daarvan? Omdat ze inconsistentie, leugens en misrepresentatie aan de kaak stellen? Toevallig zijn genoemde banken lid van het World Economic Forum van Klaus Schwab. Mmm…

Non-binair Ryan is zwanger. Gespierd als een man, getooid met baard en dikke buik, ging Ryan zes jaar geleden in transitie van meisje naar non-binair. Zij/hij/het heeft wel zijn baarmoeder behouden omdat er een kinderwens was. Nu, met homosexuele partner David lijkt die wens nu in vervulling te gaan. Het kind, ongeacht het geslacht, zal de naam Ravi krijgen. Een inclusieve naam, aldus het gelukkige stel. Ryan wil geen moeder worden genoemd door Ravi.

Het Nederlands Film Festival heeft besloten niet meer prijzen uit te rijken voor beste acteur en beste actrice. Vanaf nu willen ze genderneutraal de prijzen toekennen. Het NFF beweegt mee met de tijdgeest, aldus algemeen directeur Silvia van der Heiden.

Willeke Alberti is boos! Ondanks twee vaccinaties heeft ze (weer!) corona gekregen. Ze is besmet door iemand die niet gevaccineerd is. Vanaf nu wil ze niet meer werken met ongevaccineerden.

In een debat met Wilders weigert Rutte uit te sluiten dat er een vaccinatieplicht kan komen. Hij is er niet voor maar wil dit niet uitsluiten. Hij kan zich voorstellen dat er omstandigheden komen die dit toch noodzakelijk maken.

Ik wil besluiten met Openbaringen 22

10 En hij zeide tot mij: Verzegel de woorden der profetie dezes boeks niet; want de tijd is nabij.

11 Die onrecht doet, dat hij nog onrecht doe; en die vuil is, dat hij nog vuil worde; en die rechtvaardig is, dat hij nog gerechtvaardigd worde; en die heilig is, dat hij nog geheiligd worde.

12 En zie, Ik kom haastiglijk en Mijn loon is met Mij, om een iegelijk te vergelden, gelijk zijn werk zal zijn.

13 Ik ben de Alfa, en de Omega, het Begin en het Einde; de Eerste en de Laatste.

14 Zalig zijn zij, die Zijn geboden doen, opdat hun macht zij aan den boom des levens, en zij door de poorten mogen ingaan in de stad.

15 Maar buiten zullen zijn de honden, en de tovenaars, en de hoereerders, en de doodslagers, en de afgodendienaars, en een iegelijk, die de leugen liefheeft, en doet.

16 Ik, Jezus, heb Mijn engel gezonden om ulieden deze dingen te getuigen in de Gemeenten. Ik ben de Wortel en het geslacht Davids, de blinkende Morgenster.

17 En de Geest en de bruid zeggen: Kom! En die het hoort, zegge: Kom! En die dorst heeft, kome; en die wil, neme het water des levens om niet.

18 Want ik betuig aan een iegelijk, die de woorden der profetie dezes boeks hoort: Indien iemand tot deze dingen toedoet, God zal hem toedoen de plagen, die in dit boek geschreven zijn.

19 En indien iemand afdoet van de woorden des boeks dezer profetie, God zal zijn deel afdoen uit het boek des levens, en uit de heilige stad, en uit hetgeen in dit boek geschreven is.

20 Die deze dingen getuigt, zegt: Ja, Ik kom haastiglijk. Amen. Ja, kom, Heere Jezus!

21 De genade van onzen Heere Jezus Christus zij met u allen. Amen.


Maranatha!


 

Door henkh

Vragen, verbazing, ontzetting en onbegrip over de tijd waarin wij leven, totdat God zich bekend maakte. Tot die tijd geloofde ik in evolutie en big bang. Nu weet ik beter.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies.