Bereid u voor! Het gaat onverbiddelijk komen. Rutte en de Jonge sorteerden reeds voor tijdens de persconferentie afgelopen vrijdag 13 augustus.

Vrijheid komt nooit zonder verantwoordelijkheid. Voor jezelf, voor de mensen om je heen. We koersen af op het moment dat iedereen gevaccineerd kan zijn, maar nog niet iedereen dat ook is en dat brengt nieuwe discussies met zich mee. Want hoe om te gaan met vrijheden in een samenleving waarin een groot deel is gevaccineerd, en een klein deel nog niet. Mag de vrijheid van de één om zich niet te laten vaccineren, de vrijheid beperken van de groep die dat al wel heeft gedaan? En mag je verwachten dat mensen zelf bijdragen aan de kosten voor toegangstesten als iedereen de kans heeft gehad om zich te laten vaccineren. Het kabinet vindt overigens van wel.

bron: Rijksoverheid.

Bovenstaand is een fragment uit de update van de Jonge tijdens genoemde persconferentie. Voorafgaand had Rutte een inleidend praatje gehouden. Achteraf werden de nodige vragen gesteld door de aanwezige pers.

Photo by Spencer Davis on Unsplash

Zowel tijdens die persconferentie als tijdens debatten met de Tweede Kamer en zelfs al vorig jaar november, werd steeds herhaald dat het (demissionaire!) kabinet nu tegen een vaccinatieplicht is. Op dit moment is er geen aanleiding voor. Dit impliceert dat er dus een moment denkbaar is dat het kabinet dit wel wil overwegen. Een citaat van Rutte bevestigd dit: ,,Op dit moment willen we dat niet, maar je weet nooit hoe de situatie zich ontwikkelt.’’ Hiermee doelend op de onvoorspelbaarheid van het corona virus.

Alles in acht nemende zitten we als burgers in een zéér precaire situatie. Immers onze grondrechten worden aan alle kanten geschonden. Niet dat dit veel uitmaakt. Immers, onder aanvoering van Piet Hein Donner, is in 1983 bij wet vastgelegd dat een burger niet meer kan verzoeken de wet te toetsen aan zijn grondrechten! Wist u dat? Dat Nederland één van de weinige landen is waar de rechter een wet NIET mag toetsen aan de grondwet? Dus de rechter mag nooit toetsen of uw grondrechten worden geschonden!?

Zoals in eerdere berichten reeds aangehaald, we stevenen in een rap tempo af op een totalitair systeem (wat het beest systeem is! laat daar vooral geen misverstand over bestaan.) waar u geen enkel recht meer heeft. Louter plichten. In ons eigen land wordt het grondrecht al sinds tientallen jaren getreden met voeten. Hier zijn talloze voorbeelden van, maar dat is iets voor een andere column. De democratie bestaat allang niet meer. Al ver voor het Oekraïne referendum niet de gewenste uitslag bracht voor de regering en het direct weer werd afgeschaft, werden de democratische regels voortdurend geschonden door de overheid. Regeerakkoorden bleken altijd over iets anders te gaan dan de verkiezingsprogramma’s. Denk ook aan Europese regelgeving en wetgeving waar wij als volk tegen waren, maar die gewoon via een achterdeur alsnog werden geaccordeerd door onze roverheid.

En als het aan de NWO en het WEF ligt, hebt u dadelijk ook geen bezittingen meer. Maar, u zult gelukkig zijn! Dat weten “ze” nu al. Als we maar onze 4k televisie kunnen opwaarderen naar een 8k apparaat, als we maar volop entertainment kunnen genieten op onze mobiele schermpjes en als we maar op vakantie kunnen gaan. Dan maakt het niet uit dat we >80% van onze inkomsten direct en (vooral) indirect afstaan aan de overheid. In de vorm van belastingen, opslagen, toeslagen, boetes en accijnzen. Dan maakt het niet uit dat we gedwongen worden om samen te werken voor de hypotheek of de pan uitgerezen huren of het viervoudige betalen aan de lening voor de 8k televisie. Dan maakt het niet uit dat er jaarlijks tientallen regeltjes bijkomen die onze bewegingsvrijheid (letterlijk en figuurlijk!) verder inperken en beperken. Dan maakt het niet uit dat we gedwongen worden onze betaalbare auto in te ruilen voor een elektrisch onding met een actieradius van 200km en ook nog eens het milieu verwoesten vanwege het lithium dat nodig is om die ondingen te laten rijden. Dat die elektriciteit wordt opgewekt met biomassa van hout dat een verwoestend effect heeft op onze bossen en bijbehorende co2 opslag maakt dan al helemaal niet meer uit. Dan maakt het ook niet meer uit dat we ons laten beïnvloeden vooral dat experimentele vaccin/gentherapie te laten zetten met alle risico’s van dien.


Dat de beïnvloeding geraffineerd is en allesomvattend moge duidelijk zijn. Illustratief, gisteravond zat ik even naar “Een huis vol” te kijken. Daarin ging het gezin uit Bathmen skypen (denk ik) met oma en kwam (natuurlijk!) de vraag of ze al gevaccineerd was. Dit is geen toeval! Satan laat helemaal niets aan het toeval over. Tussen neus en lippen door bevestigen dat het goed is om een vaccinatie te nemen!

Ik kijk vrijwel geen televisie meer. Soms vind ik het leuk om een natuur documentaire te kijken. Vrijwel geen enkele natuurfilm gaat voorbij zonder dat wordt vermeld dat soort x honderden miljoenen jaren nodig heeft gehad om deze eigenschap te ontwikkelen of iets dergelijks. Een inschatting makend, denk ik dat 95% van de natuurfilms die ik kijk, hier minstens 1x per aflevering een opmerking over maakt. De kracht ligt in de herhaling. Telkens opnieuw. Satan weet dat als geen ander meer. Sterker, hij heeft het misschien wel uitgevonden. Alles is vooropgezet. Noem me maar een complotdenker, maar de Bijbel staat vol met complotten vanaf dat Adam en Eva waren geschapen. De slang smeedde al direct het eerste complot door Eva te misleiden toch zeker van die Ene Boom te eten die God had verboden. Vertrouw niemand! Vertrouw op God en Zijn Woord!


Helaas, de meeste mensen zijn blind. Ik zie het om me heen. Ik hoor het. Mensen zijn als het ware apathisch geworden. Hoe komt het dat de overgrote meerderheid blind is? En een kleine minderheid wel ziet? Als ik het wel eens voorzichtig ter sprake breng is meestal de conclusie dat de meeste mensen het niet zien en dan een kleinere groep die gewoon te bang is om de waarheid onder ogen te zien.

17 Ik zeg dan dit, en betuig het in den Heere, dat gij niet meer wandelt, gelijk als de andere heidenen wandelen in de ijdelheid huns gemoeds. 18 Verduisterd in het verstand, vervreemd zijnde van het leven Gods, door de onwetendheid, die in hen is, door de verharding huns harten;

Efeziërs 4


20 Want Zijn onzienlijke dingen worden, van de schepping der wereld aan, uit de schepselen verstaan en doorzien, beide Zijn eeuwige kracht en Goddelijkheid, opdat zij niet te verontschuldigen zouden zijn.

21 Omdat zij, God kennende, Hem als God niet hebben verheerlijkt of gedankt; maar zijn verijdeld geworden in hun overleggingen en hun onverstandig hart is verduisterd geworden;

22 Zich uitgevende voor wijzen, zijn zij dwaas geworden;

23 En hebben de heerlijkheid des onverderfelijken Gods veranderd in de gelijkenis eens beelds van een verderfelijk mens, en van gevogelte, en van viervoetige en kruipende gedierten.

Romeinen 1

 

Hoe moeten we nu omgaan met een overheid die ons, het volk, niet meer op democratische wijze dient? Moeten we ten koste van alles burgerlijk gehoorzaam blijven aan een overheid die zich niets gelegen laat liggen aan het mandaat door God geschonken? Of aan het volk? Die leugen op leugen stapelt!?

Veel om over na te denken maar bovenal om voor te bidden. Draag vooral uw blinde familie, vrienden, buren op in gebed. Maar bid ook voor de overheid. Dat God genadig mag zijn en hun verstand mag verlichten!

 


Maranatha!


Door henkh

Vragen, verbazing, ontzetting en onbegrip over de tijd waarin wij leven, totdat God zich bekend maakte. Tot die tijd geloofde ik in evolutie en big bang. Nu weet ik beter.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies.