“Weest waakzaam!” is de boodschap die vanuit diverse Bijbelboeken doorklinkt; onder meer gebracht door profeten, apostelen en (de belangrijkste!) Christus Jezus. Deze boodschap is bedoelt voor alle volgers van Christus ongeacht je status, maatschappelijke positie, kerkelijke stroming of locatie. Het wordt je naar draagkracht geschonken door God die in jou werkt door Zijn Heilige Geest.

Het is niet slechts een boodschap. Het is een keiharde opdracht. Het is niet de bedoeling dat wij, als volgers van Jezus, onze koppen in het zand steken in de hoop dat het zich manifesterende kwaad wel weer voorbij zal gaan. En er wordt nogal wat kwaad uitgestort in de wereld! Zowel profeten als apostelen hebben ons gewaarschuwd voor de tijden die zullen komen. Tijden waarin satan als een briesende leeuw zal rondgaan om een verloren strijd te strijden tegen God. En wij moeten dit kwaad onder ogen zien. Het kwaad dat zich manifesteert op verscheidene vlakken van ons leven.

Door demonen bezeten?

De laatste paar weken heb ik een paar video’s bekeken over de verslavingsproblematiek in Philadelphia in de Verenigde Staten. In deze video’s zie je fragmenten waarin zwaar verslaafde mensen zich gedragen als ondoden met verwrongen gelaat en lichaam en met dode ogen toeleven naar de volgende dosis. Ik kan me niet onttrekken aan de indruk dat deze mensen wellicht bezeten zijn door demonen die ze willoos en zielloos maken. Aan de andere kant zijn er mensen die hier zo ontzettend veel geld aan “verdienen” en zich, niet gehinderd door enige vorm van geweten, helemaal niets gelegen laten liggen aan het leed dat wordt veroorzaakt. Kijk eens een stukje van een video hieronder waarin je fragmenten ziet van verwrongen lichamen die als het ware in een catatonische staat verkeren en uren in de meest bizarre houdingen staan of liggen.

https://youtu.be/HRqQ6-ANjL4

Alleen in dat deel van de wereld naar schatting 88 duizend(!!!) doden in 2020 door een overdosis.

Natuurlijk, de mens produceert en distribueert de drugs. En de mens kiest ervoor het te gaan gebruiken. Maar de verleiding en misleiding wordt door satan tot stand gebracht en voortdurend gevoed.

God schiep man en vrouw

Neem de sterk groeiende lhbtiq+ gemeenschap. God schiep man en vrouw. En wat wil de mens? Geen man en vrouw maar iets anders. Satans werk! Ik voel compassie voor de mensen die worstelen met hun sekse/gender/identiteit. Maar als christen je uitspreken en hier iets aan willen doen is bij wet verboden. Wij worden gedwongen door de wet hier alle ruimte aan te geven. Satan werkt door de geest van mensen. Hij zorgt voor de juiste omstandigheden dat jongeren zich verward gaan voelen over hun identiteit, depressief worden. Evenzo werkt satan door politici, psychologen en andere “enablers” om deze verwarring in stand te houden en te voeden.

Gaat heen en vermenigvuldigt u

Een opdracht van onze Schepper. Maar wat wil de mens? Geboortebeperking, pril leven in de kiem smoren en de promotie van voleindigt leven. Alles bij wet geregeld en de grenzen beetje bij beetje verder verleggend. Onder de voorstanders van geboortebeperking zijn zelfs prominent leden van koninklijke huize, zoals Prins Harry en zijn vrouw Megan, die zich openlijk uitspreken. Sluwe satan voed dit door de meest wervende boodschappen in de wereld te sturen: dreigende voedseltekorten, schaarste aan leefruimte, CO2 uitstoot en klimaat, et cetera.

Ons lichaam is een tempel van God

Maar wij verontreinigen deze tempel dagelijks. Bijvoorbeeld met bewerkt voedsel waar ontzettend veel geld mee wordt verdient. Met gemaksvoedsel omdat wij steeds minder tijd hebben voor het bereiden van een gezonde maaltijd. (Wij hebben steeds minder tijd omdat wij slaven zijn geworden. Slaven van onze hypotheek waardoor man en vrouw moeten werken, van social media, van onze 24 uurs economie, enzovoorts.) We laten ons bij voortduring “behandelen” met “medicijnen” die niets te maken hebben met Gods zegeningen tegen allerlei “ziektes en aandoeningen”. God heeft ons duidelijke voorschriften gegeven hoe ons te voeden en hoe om te gaan met ziekten. Helaas denkt Big Pharma hier anders over. En dus ook de wetenschappers die gevoed worden uit de hand van diezelfde pharma reuzen. Niet voor niets waarschuwt Gods Woord ons tegen de betoveringen (pharmakia!) vanuit de wereld.

Zijt nuchteren, en waakt; want uw tegenpartij, de duivel, gaat om als een briesende leeuw, zoekende, wien hij zou mogen verslinden;

1 Petrus 5:8

En nog veel meer

Deze column zou veel en veel langer kunnen worden. Bijvoorbeeld over de nieuwste afgod “Het Klimaat”. De arrogantie van de mens om te denken dat wij het klimaat kunnen beïnvloeden. Er is er maar één die bepaald hoe het klimaat zich ontwikkeld en dat is God. Of over het feit dat wij boeren willen verbieden voedsel te produceren voor de mensheid. Of dat er geen recht meer bestaat en wij predatoren ongemoeid hun gang laten gaan in het ritueel misbruik van onze meest kwetsbaren. Wat te denken van de demonisering van Gods volk? En de leugens van onze overheid? Onze minister president die alles bij elkaar liegt om aan de macht te blijven. Daarin gesteund door coalitiepartijen en parlement. En dan heb ik het niet eens gehad over “Great Reset”, experimentele “vaccins” die aan ons DNA sleutelen om God te slim af te zijn en de trans-humane mens in wording met als doel God te overtreffen.

Er is zoveel meer te zeggen over het kwaad dat zich op alle mogelijke manieren manifesteert. Satan gaat tekeer omdat hij weet dat zijn tijd nog maar kort zal zijn.

Weest waakzaam. Onderzoekt alle zaken. Zie de verbanden. Zie de kwaadaardigheid die achter ogenschijnlijk sympathieke doelen schuilen. Bid tot God om het vermogen om goed en kwaad te mogen onderscheiden. Wees een christen! Vertrouw op God. En, bovenal, vraag jezelf bij iedere keuze die je maakt, of jouw keuze de keuze is die God zou willen dat je maakt!

Door henkh

Vragen, verbazing, ontzetting en onbegrip over de tijd waarin wij leven, totdat God zich bekend maakte. Tot die tijd geloofde ik in evolutie en big bang. Nu weet ik beter.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies.