Het kwaad komt tot ons in vele gedaanten en vormen; soms herkenbaar maar vaker niet. Vaak ook tegelijkertijd van de uiterste zijdes van het spectrum. Bedoelt om ons te verleiden of om ons zand in de ogen te strooien. In ieder geval met de bedoeling om de waarheid te verhullen!

Wie kun je nog geloven? Wie kun je nog vertrouwen? Wie spreekt nog waarheid? Wie bezit nog enige integriteit? Terechte vragen waarop het moeilijk  een antwoord is te geven.

Naast de mainstream opvatting hebben we afwijkende opvattingen. Bijvoorbeeld, de meeste mensen denken/geloven dat de aarde rond is. Maar er zijn ook mensen die denken dat de aarde plat is. Of dat de aarde plat en cirkelvormig is. Dat zich een discussie ontspint tussen de kampen is een gevolg van de overtuiging van beide kampen gelijk te hebben. Beide opvattingen mogen bestaan en censuur op uitingen rondom één van de meningen lijkt niet aan de orde. Tegengestelde meningen en kampen hebben we in alle facetten van onze maatschappij. Zowel cultureel, binnen de media maar ook binnen de wetenschap en de politiek. Bijvoorbeeld het standpunt van de regeringscoalitie en de standpunten van de oppositie. Dit is een kernmerk van democratie: vrijheid om je mening te uiten.

In een democratie zouden tegengestelde meningen naast elkaar mogen en kunnen bestaan. Dit blijkt in de praktijk niet (meer?) zo te zijn. Als een opvatting afwijkt van het narratief of standpunt door de overheid uitgedragen of geadapteerd als zijnde de juiste opvatting, dan blijkt censuur wel degelijk aan de hand te zijn. Censuur in allerlei vormen. Mainstream media bijvoorbeeld worden geïnstrueerd om bepaalde zaken juist niet of juist wel te verslaan. Alternatieve media worden bijvoorbeeld afgeschilderd als niet ter zake kundig, als complotdenkers en gedemoniseerd. Maar het gaat verder, deze kanalen kunnen op zwart worden gezet van overheidswege. Vanwege een afwijkende mening kunnen alternatieve media uit de ether worden gehaald.

Photo by Artur Shamsutdinov on Unsplash

Tot zover nog duidelijk. Maar nu gaat het ingewikkeld worden. Er blijkt zoiets als controlled opposition te bestaan. Oppositie van de overheid die ….. gecontroleerd wordt door diezelfde overheid! Van overheidswege wordt bij een discutabel standpunt of een heikel standpunt, waarbij maatschappelijk en politiek veel weerstand wordt verwacht, oppositie in het leven geroepen. Door die zogenaamde oppositie lijken de groeperingen die tegen het overheidsstandpunt zijn, een spreekbuis te hebben en zij voelen zich vertegenwoordigt en gehoord. Dat neemt de angel weg uit de oppositie. Maar het kan ook zijn dat die oppositie vervolgens wordt gebruikt om op subtiele manier, langzaam aan, de standpunten te beïnvloeden en om te buigen in een voor de overheid gunstige richting. Mensen denken nog altijd dat de oppositie daar is, dat zij een spreekbuis hebben en gehoord worden. Ondertussen wordt ze zand in de ogen gestrooid en zien ze een werkelijkheid die is geënsceneerd door de overheid. Het kan zelfs zo ingewikkeld worden dat van overheidswege oppositie wordt georganiseerd tegen de oppositie die door de overheid in het leven is geroepen. Om het nog lastiger te maken de waarheid te ontdekken. Om de illusie nog sterker te maken.


Een voorbeeld van een dergelijke illusie die door de mainstream media met graagte wordt gedeeld, is de inzet van de zogenaamde romeo’s bij demonstraties. Tijdens een vreedzame demonstratie komt er een geblindeerd busje aanrijden en er springen een 9-tal agenten in burger uit die erop los beginnen te slaan. Na van de schrik te zijn bekomen, beginnen de verontwaardigde demonstranten zich te verdedigen en drijven de romeo’s terug naar hun vehicle waarbij sommige van de verontwaardigde demonstranten tegengeweld gebruiken. Dit laatste deel van dit scenario wordt vervolgens door mainstream media in de publiciteit gebracht en premier Rutte spreekt vervolgens met afschuw over doorgesnoven hooligans die politiemensen die hun werk proberen te doen, aanvallen. In allerlei variaties heeft dit scenario zich in werkelijkheid afgespeeld.


Af en toe wordt de techniek van het lekken toegepast om de oppositie te controleren. Bijvoorbeeld het voornemen tot regeringsbeleid waarvan men weet dat dit controversieel is en tot opwinding zal leiden, gepaard gaand met maatschappelijke discussie. Ver van tevoren laat met dit voornemen uitlekken, met maatschappelijke discussie en debatten in het parlement tot gevolg. Nadat de opwinding is overgewaaid, kan de overheid dan het voornemen alsnog uitvoeren. De opwinding is geweest; de angel eruit gehaald. Karwei geklaard. Illustratief is de opwinding rondom het liegen van Rutte (niet illustratief voor lekken!) en het ontbreken van een “actieve herinnering”. Vrijwel iedereen was uitgesproken veroordelend over Rutte. En nu? 90% van de burgers en politici zijn dit voorval vergeten. Of op zijn minst, worden er niet meer door gehinderd. En Rutte zit nog steeds in het centrum van de macht waar hij toch wel zéér aan gehecht lijkt te zijn.


En soms is er simpele chantage in het spel. De oppositie is niet gecontroleerd, maar de significantie van het overheidsstandpunt  is dermate dat alles op alles word gezet om iets te vinden waarmee de oppositie de mond gesnoerd kan worden. Of er wordt een val gezet waar de oppositie intuint. Alle variaties zijn mogelijk. Het eindresultaat hetzelfde: de oppositie is monddood gemaakt of loopt gecontroleerd aan de leiband.

Voeren politici als bijvoorbeeld Wilders, van Haga, Joost Eerdmans en Baudet werkelijk oppositie vanuit overtuiging? Of doen ze dit voor de bühne om het tegengeluid een van overheidswege gecontroleerde spreekbuis te geven? Met name rondom Wilders en van Haga wordt er gefluisterd dat ze volledig gecontroleerd zijn. Wilders zou chantabel zijn en van Haga zou aan de lijn lopen om geen problemen te krijgen met betrekking tot zijn vastgoedonderneming. Ik weet werkelijk niet wat waar is.

Ook fluistercampagnes als deze kunnen zonder enige grond van waarheid namelijk in het leven worden geroepen door kwaadwillende personen. Het is heel makkelijk te beweren dat Wilders chantabel is en dat van Haga aan de lijn loopt vanwege zijn vastgoedonderneming. Ook al is het niet waar, er zijn altijd mensen die de leugen geloven. Het is heel erg moeilijk waarheid en leugen te onderscheiden. Niemand kent alle feiten van alle situaties, onderwerpen en personen. We zijn allemaal afhankelijk van zogenaamde getuigen, observanten, experts en opiniemakers. Elke keten kent zijn zwakke plekken. In elke keten bevinden zich mensen die niet integer zijn of belangen laten meewegen die de waarheid in de weg staan. En dan laat ik interpretatie zelfs nog buiten beschouwing. Per definitie subjectief.


Ook ten aanzien van de alternatieve media gaat de geruchtenmolen in de hoogste versnelling. Kanalen als BLKBX.TV, Café Weltschmerz en Sven Hulleman zouden controlled opposition zijn. Ik weet het niet.


Photo by Angela Bailey on Unsplash

Niets is wat het lijkt. Wees op uw hoede. Wantrouw alles en iedereen. Het kwaad is listig, sluw en intelligent. Vaardig om te manipuleren en ingewikkelde machinaties op te zetten. Alles bedoelt om u ver weg te houden van waarheid en werkelijkheid. Om u blind te maken en te houden.

En dit is van den beginne zo geweest. De oude draak, genaamd satan of satanas, stelt vanaf de schepping van de mens, alles in het werk om de mens slecht af te schilderen tegenover God, om mensen tegen elkaar op te zetten, om mensen tot veroordeling te leiden. Dit kwaad zet daarvoor alle middelen in die voorhanden zijn en als ze niet voorhanden zijn, dan zorgt hij ervoor dat ze gemaakt worden. Zo zijn technologische ontwikkelingen door het kwaad in gang gezet. Of juist tegengewerkt. Zo zijn wetenschappelijke theorieën en wetten ontwikkeld om de waarheid uit te wissen. Een van zijn grootste illusies is misschien wel de mens te laten geloven dat God niet bestaat en dus de duivel ook niet.

De oude duivel is helemaal verzot op complotten. De geschiedenis staat er vol mee. Complotdenkers zijn dus nog niet zo gek. Het is een feit dat complotten worden gesmeed. Ook in Nederland en ook door onze regering!

Lieve mensen, laat je leiden door God en Zijn Woord! Stel je vertrouwen louter op Hem en niet op mensen. Hoe prachtig het verhaal ook klinkt. Hoe plausibel het ook lijkt. Hoe indrukwekkend de verzameling bewijzen ook mag zijn. Blijf kritisch en wantrouwig. Ieder mens is geneigd tot alle kwaad.

Tot slot, bid tot de Allerhoogste en smeek om het vermogen om waarheid en leugen te mogen onderscheiden. Je staat er niet alleen voor.


Maranatha!


Door henkh

Vragen, verbazing, ontzetting en onbegrip over de tijd waarin wij leven, totdat God zich bekend maakte. Tot die tijd geloofde ik in evolutie en big bang. Nu weet ik beter.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies.