Is de covid-19 vaccinatie het teken van het beest? Veel christenen vragen zich dit af. Er is ook een groep christenen die zich die vraag in het geheel niet stellen. En een groep die de vaccinatie een zegen van God noemt.

Om met dit laatste te beginnen: Zo zou ik het covid-19 vaccin beslist niet willen kwalificeren. Zeker, God zegent de mensheid veelvuldig en zeker ook door middel van kennis; medicijnen zijn daar een voortvloeisel van.

Het covid-19 vaccin is in de eerste plaats geen vaccin. Een vaccin wordt gemaakt met verzwakte ziekteverwekkers. Dit “vaccin” berust op een geheel ander principe, namelijk middels een spike eiwit het menselijk rna triggeren om afweer tegen het coronavirus te ontwikkelen.

In de tweede plaats is het voor het eerst dat deze techniek wordt toegepast bij mensen. En dan in een stadium van ontwikkeling die normaal gesproken nog experimenteel is. Onder druk (welke druk? van wie? door wie? vragen waar nog geen antwoord op is.) is besloten de “vaccins” middels een versnelde procedure toe te laten. Aansprakelijkheid voor de fabrikanten (als het misgaat) is afgekocht door overheden.


Hoewel het “vaccin” op zijn minst omstreden is, is het niet het teken van het beest!


Het teken van het beest wordt pas relevant zodra de antichrist wordt onthuld. Wanneer deze “sterke” leider (met “een oplossing” voor alle wereldproblemen) ten tonele verschijnt. Niet eerder; zolang de antichrist nog niet is verschenen, is het teken van het beest nog niet daar.

En het is ook nog eens zo dat de acceptatie van het teken van het beest een bewuste keuze zal zijn. Je kiest ervoor dit te ontvangen. Als je jezelf laat vaccineren is dat een keuze voor vaccineren! Niet voor het merkteken van het beest.

Ik geloof wel dat het “vaccin” een schaduw is van wat gaat komen. Het past in het patroon van controle, beïnvloeding, manipulatie, misleiding en verleiding (“Dansen met Janssen!” Na vaccinatie een speeddate, et cetera). Om ons als het ware te trainen, te conditioneren voor de periode die onherroepelijk gaat komen. Loyaal aan het beest ons merkteken tonen (nu onze covid-19 pas of ons vaccinatiepaspoort). Zonder dit teken zal het onmogelijk zijn om deel te nemen aan de economie. Nu gaan er al geluiden op in diverse landen om vaccinatie noodzakelijk te maken voor bepaalde groepen in de maatschappij, zoals medisch- en zorgpersoneel. Nog steeds niet het teken van het beest, maar zeker een voorschaduw!


Is corona een teken van de eindtijd? Niet als zodanig meer of minder dan andere rampen en pandemieën uit de historie. In de vorige eeuw stierven er tientallen miljoenen aan de Spaanse Griep. Tijdens de middeleeuwen tientallen miljoenen aan de pest. Dan lijkt corona nogal mee te vallen. Corona is wel zeker een gevolg van de zonde die is geïntroduceerd in het paradijs toen Adam & Eva van de verboden vrucht aten. Ik geloof wel dat alle tekenen tezamen in intensiteit/frequentie lijken toe te nemen en wijzen op een versnelling. Met name de chaos die hand over hand toeneemt wereldwijd, leugenachtige politici en overheden. Het streven naar pan-nationale overheden. De uitvoering van de links liberale agenda, groeperingen/culturen/rassen die steeds scherpere standpunten jegens elkaar innemen gepaard met geweld. Lockdowns, inperken van vrijheden en rechten zijn een symptoom van een komend totalitair systeem!


Laten we wederzijds begrip tonen voor de verschillende standpunten in deze. Laten we ons als christenen vooral niet uit elkaar drijven. Ben jij gevaccineerd broeder? Okay. Misschien wil je vertellen waarom? En wil je het niet vertellen dan is dat wat mij betreft ook goed.

Ben jij niet gevaccineerd zuster? Okay. Misschien wil jij ook vertellen waarom of misschien juist niet? Laten we dan luisteren naar elkaar. Of laten we het er onderling vooral niet over hebben als we van onszelf weten een nogal sterke opinie te hebben over het wel of niet gevaccineerd zijn. Vaccineren doe je voor jezelf. Niet uit solidariteit of om een ander te beschermen. En al zeker  niet met een experimentele gentherapie.

Laat ik me vaccineren? Nee, absoluut niet. Kan ik daardoor niet op vakantie? Jammer dan. Ik laat me niet experimenteel met gentherapie behandelen om op vakantie te kunnen gaan. (De noodzaak hiertoe ontbreekt ten enen male, aangezien nergens in de Bijbel een gebod is te vinden dat ik op vakantie MOET gaan.) Als iemand anders dat wel wil doen, dan is dat zijn of haar keus. Mijn mening is niet relevant voor die ander en ik zal hem ook zeker niet aan een ander opdringen.

Wat ik wel vind is dat iedereen zich zou moeten verdiepen in de materie en een welbewuste keus kan maken voor het wel of niet nemen van de “vaccinatie”. Welbewust is onder andere een rekensommetje maken: hoeveel risico loop ik op ernstige gevolgen door corona als ik me niet laat vaccineren en hoeveel risico loop ik op schade door vaccinatie. Maar als iemand zich daarin niet wil verdiepen dan is dat voor zijn of haar eigen verantwoordelijkheid.

Binnen gezinnen en families zie je dus verwijdering ontstaan door dit onderwerp. Mensen, laat dit niet gebeuren. Laat elkaar volkomen vrij in de te maken keus. Wel of niet, dat moet een ieder voor zich beslissen. Het is al lastig genoeg zonder daarbij te worden beïnvloed door een familielid, vriend of collega. Probeer een ander niet te overtuigen van jouw gelijk of te manipuleren. Laat elkaar daarin volkomen vrij. En vertrouw bovenal op God. En als je twijfelt, ga dan in gebed. Dat laatste is ook goed als je niet twijfelt.

Door henkh

Vragen, verbazing, ontzetting en onbegrip over de tijd waarin wij leven, totdat God zich bekend maakte. Tot die tijd geloofde ik in evolutie en big bang. Nu weet ik beter.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies.