Deze vraag wordt sinds de introductie van de covid-19 “vaccins verschillend beantwoord. Vanuit een Bijbels oogpunt en vanuit seculiere invalshoeken. Ik prefereer deze vraag vanuit Bijbels perspectief te beantwoorden. Ironisch genoeg beroepen zowel voor- als tegenstanders zich op diezelfde Bijbel.

Ik houdt het kort en simpel. Onverlet heel veel voorgangers vanaf de kansel prediken dat “het vaccin” een zegen van God is, geloof ik daar geen ene snars van. Deze zogenaamde vaccins zijn ten eerste geen echte vaccins. Immers, traditioneel gemaakte vaccins zijn verzwakte ziekteverwekkers die ons immuunsysteem aanzetten tot het maken van antistoffen. Deze nieuwe “vaccins” hebben een heel andere werking. Zij zetten ons RNA aan tot het maken van zogenaamde spike eiwitten, die ons immuunsysteem zou moeten herkennen als lichaamsvreemd en aanzetten tot het aanmaken van antistoffen.

Deze “vaccins” zijn ontwikkeld met weefsel dat oorspronkelijk is verkregen van geaborteerde foetussen, ofwel vroegtijdig beëindigde mensenlevens. Ik weiger te geloven dat God medicijnen zegent die zijn ontwikkeld met weefsel van vermoorde baby’s. Ik kan nog veel meer argumenten benoemen, maar dit ene argument is voor mij voldoende. Ik weiger de vaccinatie ten allen tijde. Ook al wil onze “overheid” dit misschien in navolging van andere landen en de oproep hiertoe door Ursula van der Leyen (ondemocratisch benoemde president van de EU en met banden met de farmaceutische industrie; waarvoor wordt het woord pharmakia ook weer gebruikt in de Bijbel?) gaan invoeren. Ik weiger en zal altijd blijven weigeren. De consequenties neem ik voor lief en die stellen niets voor van wat ons uiteindelijk staat te wachten als de antichrist zijn macht gaan uitoefenen.

Door henkh

Vragen, verbazing, ontzetting en onbegrip over de tijd waarin wij leven, totdat God zich bekend maakte. Tot die tijd geloofde ik in evolutie en big bang. Nu weet ik beter.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies.