We lopen met zijn allen (het merendeel verblind) achter een grote parade aan die leid naar de finale implementatie van de New World Order. Zonder dralen worden we hiernaar toe geleid door “onze” leiders in een steeds maar accelererend tempo. Dagelijks zijn er berichten te vinden in mainstream en alternatieve media, voor wie het willen en kunnen zien, die dit illustreren. Helaas -weten we door Het Woord– dat niet iedereen dit kan zien of duiden. Zomaar een paar nieuwsflitsen van de afgelopen dagen. Te beginnen met de Financial Times die een mondiale, gecentraliseerde, digitale economie voorstaat.

De G20 propageert een mondiaal belastingsysteem. Dit plan is geagendeerd voor stemming in het congres in de Verenigde Staten. Er is geen weg terug! Onze minister van financiën was hier namens ons land aanwezig. Liet hij eerder het door vriend en vijand gewaardeerde (behalve binnen het CDA!) kamerlid Omtzigt al keihard vallen, nu lijkt Hoekstra Nederland op te offeren omwille van zijn carrière.

Australische minister van volksgezondheid kondigt het begin van een NWO (New World Order) aan terwijl een keiharde corona lockdown wordt opgelegd.

Prins Harry & Megham hebben een award ontvangen van Population Matters omdat ze zich hebben uitgesproken maximaal 2 kinderen te willen nemen. Alles in het kader van depopulatie. Nog even en je wordt officieel tot a-sociaal bestempeld als je meer kinderen krijgt. Of je krijgt aftrek van Social Points. Misschien mag je dan voor straf maar 2x per dag eten. Een mens is per slot van rekening een hoeveelheid CO2 en stikstof en dat moeten we vooral niet hebben. Alles wat de rijkdom en het welzijn van de NWO elite bedreigt, moet in de kiem worden gesmoord.

Genesis 9:1 En God zegende Noach en zijn zonen, en Hij zeide tot hen: Zijt vruchtbaar en vermenigvuldigt, en vervult de aarde!

De FBI roept burgers op om verdachte familieleden te observeren op verdachte gedragingen en ze te rapporteren. En dan denk ik aan een uitspraak van Jan Bennink in het interview met Simon van Groningen waarbij de politie binnenviel bij een herdenking van een overleden familielid. De buren vond het nodig deze herdenking te rapporteren bij de politie gedurende de lockdown in Nederland. En dit is slechts één voorbeeld. Er zijn veel meer voorbeelden. Daarnaast mogen allerlei obscure instellingen in Nederland van alles (data!) over iedere burger opslaan en aan elkaar knopen tot “nuttige” informatie voor de overheid over jou, u en mij. De overheid heeft dit zo listig tot spaghetti knoop gevlochten, dat niemand het nog kan overzien. De tweede kamer is allang het overzicht kwijt! Zie een artikel hierover op Interessante Tijden. Nederland is verworden tot een observatie, surveillance en klikland. Big Brother is watching you! Mensenrechten zijn verworden tot een farce!

De WHO werkt aan een digitale pas om vaccinatie informatie in op te slaan. Ook hier de centrale opslag van uw en mijn gegevens. Doel: gecentraliseerde controle en overheersing over uw en mijn leven. Lieve mensen, wordt wakker. Dit is zomaar een kleine greep uit het nieuws van de afgelopen paar dagen. Er is nog veel meer. Alles leid naar centralisatie en globalisatie. De zogenaamde New World Order is zich in een rap tempo aan het ontwikkelen en manifesteren. Nu niet meer in het verborgene maar openlijk. Kennelijk is er geen vrees meer om dit in het verborgene uit te rollen. Kennelijk wordt er rekening mee gehouden dat inmiddels een hele ruime meerderheid van de wereldbevolking gedwee meegaat. Het is immers voor hun bestwil? Samen moeten we immers de crisis overwinnen?

En dan heb ik nog niet eens “ons Fransje” genoemd die zich gisteren sterk maakte in het Europarlement voor vergaande maatregelen tot “verduurzaming” in de EU die honderden miljarden gaan kosten “om de mensheid te redden van de naderende catastrofe”. Alsof die maatregelen ook maar iets zullen bijdragen aan verduurzaming, anders dan de zakken vullen door de “groene industriesector” en nog meer controle over de burger door de overheid. Wie denkt Frans Timmermans dat hij is? God? Denkt hij echt dat hij bij machte is ook maar iets te doen als God dat niet toelaat? Frans is één van de vele sergeants van de moderne Nimrod, die vanuit de Brusselse Toren van Babel zijn aandeel levert in de uitrol van Nimrods wens Gods creatie te besturen.

Build Back Better is één van de slogans van satan net als Black Lives Matter en White Supremacy! satan had zomaar marketeer kunnen zijn. Of campagneleider van een politieke partij in de strijd om de gunst van de argeloze kiezer.

En dan had ik hier ook nog kunnen wijzen op een lachende moeder die haar dochter escorteert naar een prik locatie om haar vaccinatie te halen uit een column die ik heb gepubliceerd op Deze Dagen. (Zie vooral de  video onderaan die column.) Vrijwillig worden onze kinderen opgeofferd. Waarom? Waartoe? Nee, dan heb ik meer op met de waarden van Moederhart, een initiatief van Sietske Bergsma. Misschien wel de meest verontrustende in dit rijtje van deze ochtend: De conclusies die wordt getrokken aan het eind van Cyber Polygon 2021. De wens tot het initiëren van trends die onder andere het internet te immuniseren en de publieke volksgezondheid in te zetten om te komen tot een rechtvaardiging voor een gecentraliseerd toezicht en controle. Ook de demonisering van cryptocurrency wordt nagestreefd; tja dat is nog één van de hele weinige zaken waar overheden geen enkele grip op hebben. (Binnen deze context: enkele weken geleden hoorde ik nog Nout Welling, oud-directeur van de Nederlandse Bank, fulmineren tegen cryptocurrency in een radiogesprek met Thijs van de Brink op radio 1.) En nog zo een aantal zaken in de slotconclusies en aanbevelingen van dit Cyber Platform. Een nieuwe route naar centraal gecontroleerde en aangestuurde wereldoverheersing. Cyber Polygon is één van de initiatieven/partners van het WEF. Zie hier het artikel. De strijd tegen cyber criminaliteit (ransomware) is de dekmantel die wordt gebruikt. Doel: de totale controle en beheersing van alle dataverkeer. Het beest is listig en zet alle mogelijke middelen in!

Alles wijst op een steeds snellere uitrol van het BEEST SYSTEEM dat er gaat komen. Het systeem waarvoor in Openbaringen 17 wordt gewaarschuwd. Satan strijd op veel fronten en lijkt de overhand te hebben. Kijk maar eens de introductievideo van Deze Dagen, waarin een collage is te zien van videofragmenten die het menselijk streven naar transhumanisme en goddelijkheid illustreren. En nu maar eens zien wie dit (willen/gaan) geloven. Zien wiens ogen geopend zullen worden.

Openbaringen 17:12 En de tien hoornen, die gij gezien hebt, zijn tien koningen, die het koninkrijk nog niet hebben ontvangen, maar als koningen macht ontvangen op een ure met het beest. 13 Dezen hebben enerlei mening, en zullen hun kracht en macht het beest overgeven. 14 Dezen zullen tegen het Lam krijgen, en het Lam zal hen overwinnen (want Het is een Heere der heren, en een Koning der koningen), en die met Hem zijn, de geroepenen, en uitverkorenen en gelovigen.

Politiek gezien hebben we in Nederland weinig te verwachten, dan alleen van het FVD. Ik moet bekennen dat dit momenteel de enige partij is die vecht tegen alles wat wordt uitgerold om te komen tot wereldoverheersing of NWO (New World Order). Andere partijen, zoals JA21, van Haga, SGP e.d. bieden slechts op onderdelen oppositie. Wilders is in de pocket; die doet voor de vuist mee aan het politieke toneelspel als quasi oppositie. De rest ondersteunt het narratief op alle fronten. Ook de CU onder leiding van de naïeve Gert Jan Seegers die denkt dat verbinding, dialoog en liefzijn de weg is.

Mattheus 10:34 Meent niet, dat Ik gekomen ben, om vrede te brengen op de aarde; Ik ben niet gekomen om vrede te brengen, maar het zwaard.

Het dilemma dat zich aftekent: op wie te stemmen bij de komende gemeenteraadsverkiezingen? Op een christelijke partij die meegaat in het narratief of vrijwel geen oppositie hiertegen voert? Of toch de niet-christelijke partij het FVD die zich met hand en tand verzet tegen het beest systeem: SDG’s, lockdowns, meer Europa, globalisering, voorstander voor de natiestaat met taal als natuurlijk bindmiddel? Gebed en vasten zal hopelijk het antwoord geven! Het overgrote deel van onze bevolking maakt zich druk of ze wel op vakantie kunnen. Of ze weer naar het café “mogen”. Of ze een festival kunnen bezoeken. Ofwel, of ze de brede weg ongestoord kunnen bewandelen en “genieten” van de wereldgelijkvormigheid.

Als ik om me heen kijk, familie, vrienden, buurt, dan zakt de moed me in de schoenen. Gelukkig maak ik ook onderdeel uit van andere gemeenschappen, zoals onze gemeente van gelovigen, die wel oplettend zijn. Die niet meegaan in het mainstream narratief, geredigeerd door overheden. Ik ben God dankbaar voor de mensen die Hij op mijn pad plaatst. En als ik Het Woord opensla, wordt ik gerustgesteld. Het is alles voorzegt en het moet gebeuren, alvorens Jezus komt om de boel recht te zetten. Wat een geweldige troost!

Laten we bidden om Gods genade! Dat Hij de ogen opent van onze geliefden, vrienden, familie, buren, collega’s en vijanden.

Daarnaast hebben we een taak. Spreek hierover met vrienden & familie. Binnen je kerkgemeenschap. Met collega’s. Neem voor lief dat je weggezet word als complotdenker of bijbelgekkie. Dat is onvermijdelijk. Beschouw het als en geuzentitel! Er komt een moment dat wij als christenen outcasts worden binnen het globalistisch bestel; wij zullen elkaar dan hard nodig hebben om ruilhandel met elkaar te kunnen bedrijven. Een keuze tussen goed & kwaad is onvermijdelijk! Er is slechts één weg en dat is proberen te volgen in de voetsporen van Yeshua van Nazareth en God vragen ons te leiden op dit pad. Maar trek vooral ook je mond open binnen je eigen kringetje. En laat ons massaal naar het Malieveld trekken om onze stem te laten horen. Vreedzaam, maar onversaagd!

Hoe toepasselijk, een quote uit het dagboek van Spurgeon voor 15 juli: “Zet bepaalde uren van de dag apart voor het persoonlijke gebed, want als dit vuur in de as van de wereldgelijkvormigheid wordt gedoofd, zal het vuur op het huisaltaar en in de kerk ook verflauwen. Onze invloed in de wereld zal dan afnemen. “

Genesis 11:6 En de HEERE zeide: Ziet, zij zijn enerlei volk, en hebben allen enerlei spraak; en dit is het, dat zij beginnen te maken; maar nu, zoude hun niet afgesneden worden al wat zij bedacht hebben te maken?

De NWO is puur satanisch!

Door henkh

Vragen, verbazing, ontzetting en onbegrip over de tijd waarin wij leven, totdat God zich bekend maakte. Tot die tijd geloofde ik in evolutie en big bang. Nu weet ik beter.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies.