Ik verlang naar vroeger. Intens! Misschien is verlangen naar de waarheid zelfs beter uitgedrukt. Want vanuit deze laatste komt het verlangen naar vroeger. Heden ten dage regeert de leugen met meer kracht, lijkt het wel, dan vroeger.

Zomaar wat nieuwsfeiten van de afgelopen 24 uur. (Zie de video onder dit artikel voor de beelden! Helaas moest ik improviseren met betrekking tot het fragment van onze vinoloog vanwege de rechten.) Te beginnen met een woordvoerder namens de WHO en veearts Osterhaus die weer eens aanschuift bij OP1 met een goed glas voor zijn neus. Met hetzelfde doemscenario als altijd; wat hem bepaald geen windeieren heeft gelegd ten tijde van de Mexicaanse griep, getuige de champagne die hij opentrok voor de camera toen de overheid besloot vaccins voor iedere Nederlander in te slaan. Ziekenhuizen die overvol dreigen te raken als er niet strenge maatregelen worden genomen en zoveel als mogelijk mensen worden gevaccineerd, aldus good old Ab. Ernst Kuipers zit erbij om ja te knikken.

De Franse president Macron zegt “we moeten toe naar vaccinatie voor ALLE(!) fransen. De ENIGE weg om terug te keren naar een normaal leven. Hij begint met de aankondiging dat binnenkort vaccinatie verplicht zal zijn voor ALLE personeel in ziekenhuizen, bejaardenhuizen en klinieken. In Griekenland werd iets soortgelijks aangekondigd door de premier. Het is een kwestie van tijd en de andere landen uit Europa zullen volgen. En Canada. En een aantal staten uit de Verenigde Staten.

Een paar dagen eerder Hugo de Jonge: we moeten zoveel mogelijk jongeren verleiden om zich te laten vaccineren. En, als kinderen zich willen laten vaccineren, dan telt hun mening zwaarder dan die van de ouders. Hier wordt openlijk, zonder enige reserve en volkomen schaamteloos door hem iedere ouder die het beste voor heeft met zijn of haar kind(eren) uit de ouderlijke macht ontzet!

Dansen met Janssen

Hugo de Jonge, minister van volksgezondheid

Ondanks dit intense verlangen naar vroeger, besef ik dat we in een bijzondere tijd leven. De profetie van Openbaringen 13 gloort aan de horizon. Verplichte vaccinatie en bijbehorend verplicht paspoort zijn een schaduw van wat komen gaat: “16) En het maakt, dat het aan allen, kleinen en groten, en rijken en armen, en vrijen en dienstknechten, een merkteken geve aan hun rechterhand of aan hun voorhoofden; 17) En dat niemand mag kopen of verkopen, dan die dat merkteken heeft, of den naam van het beest, of het getal zijns naams.”

De vaccinatie is NIET het teken van het beest. Beslist niet. Dat teken komt pas als het beest is geopenbaard. Maar dit moment komt in een rap tempo dichterbij.

In hetzelfde hoofdstuk van Openbaringen: “8) En allen, die op de aarde wonen, zullen hetzelve aanbidden, welker namen niet zijn geschreven in het boek des levens, des Lams, Dat geslacht is, van de grondlegging der wereld.”

Deze tekst geeft te denken. Maakt me bevreesd voor heel veel van mijn medemensen. Maar laat me ook begrijpen waarom maar zo weinig mensen wantrouwend zijn over het overheidsbeleid. Een overheid die de oren laat hangen naar het grote geld achter de vaccinatie industrie. Er zijn inmiddels al vaccins besteld voor de komende jaren. Het ligt in de lijn der verwachting dat het protocol word dat iedereen jaarlijks meerdere spuiten laat zetten. Vanmorgen las ik in één van de online kranten de klacht van een aantal 60 plussers dat ze nog steeds niet aan de beurt waren geweest voor een spuit. “Ik WIL die spuit”, aldus een dame van 64 jaar.

Nou ik niet. Beslist niet. Zolang er geen deugdelijk onderzoek is geweest naar de middellange en lange termijneffecten, geen spuit voor mij. Dat neemt niet weg, dat ik begrip heb voor mensen die een kwetsbare gezondheid hebben en daar wel voor kiezen. Dat begrijp ik volkomen. Dan is het risico dat je door Corona ernstig ziek word en misschien komt te overlijden, groter dan de risico’s die je als gevolg van bijwerkingen van een vaccin loopt. Das een bewuste afweging en risico inschatting.

Maar gezonde mensen, en dan vooral gezonde jongeren, zouden zich beter moeten laten informeren. Dit serieus nemen. Ook volwassenen waarvan je zou denken dat ze niet blindelings een geld gedreven overheidsadvies opvolgen. En je niet voor een 8-daagse tripje naar een kiezelstrand waar factor 100 zelfs niet in staat is verbranding te voorkomen, maar te laten volspuiten. Of omdat je vrienden het ook doen. Of om weer eens lekker uit te kunnen gaan.

Let wel, ik ontzeg niemand hun pleziertje. Maar om je daarvoor vol te laten spuiten gaat me te ver.

En dat is een volgende onderdeel van de video. Jongeren die zich vol laten spuiten omdat ze het voor een ander willen doen. Of om weer lekker uit te kunnen gaan. Een moeder die lacht omdat haar dochter zich laat inenten om andere redenen dan de enige goede reden, namelijk bezorgdheid om haar gezondheid. Nee, om weer gewoon te kunnen doen wat zonder vaccinatie schijnbaar niet mogelijk is. Haar moeder lacht! Dat ging mij door merg en been! Ik kan hier nog veel meer over zeggen, maar ik laat dat voor nu voor wat het is. Ik wil niet persoonlijk worden naar deze moeder. Zij staat namelijk niet alleen. Heel veel ouders maken zich totaal geen zorgen of hun kinderen zich laten vaccineren. Ze zouden dat wel moeten doen.

En dan even de realiteit. Het aantal besmettingen neemt toe. Zienderbarend! Vertwintigvoudigd in 2 weken tijd, aldus Ernst Kuipers, specialist in het tellen van ziekhuisbedden. (In werkelijkheid 500% stijging, aldus het 20 uur journaal.) Maarre…dat is toch logisch? Allereerst is de PCR test NIET geschikt om besmetting met een virus vast te stellen. Zelfs een mango test positief. En cola en sinasappelsap schijnen een positieve test ook te garanderen, aldus jongeren die geen zin hadden om naar school te gaan.

Ten tweede, iedereen wil op vakantie en elke jongere wil naar de disco. Dus er is een ware wedren ontstaan op de testlocaties om maar een negatieve test te kunnen laten zien na de “versoepelingen” van 2 weken geleden. (Hoezo bepaalt Rutte of de Jonge of ik een feestje ga organiseren en hoeveel mensen ik daarvoor uitnodig? Hoezo bepaalt deze overheid of een begrafenis waardig mag worden georganiseerd zonder beperkingen? Of ik wel of niet naar kantoor mag?) Er ontstonden zelfs chaotische taferelen bij teststations. Je hoeft geen hogere wiskunde te hebben gestudeerd om 1 en 1 op te tellen. Namelijk meer testen, meer positieve uitslagen. Ondertussen loopt het aantal ziekenhuisopnames nog steeds terug, aldus hetzelfde 20 uur journaal van de overheidsmedia. We weten ook dat veel van de versoepelingen al weer zijn terug gedraaid. Excuses voor de slechte persconferentie, aldus Rutte & Co.

Corona is een feit. Maar het is ook een feit dat de mortaliteit slechts 0,15% bedraagt, vergelijkbaar met influenza.

Lieve mensen, spreek je uit. Verdiep je in de materie. Laat je NIET manipuleren door machtgeile puppets van Big Pharma. Rutte heeft zijn laatste leugen nog lang niet verkondigt; en hij heeft wat afgelogen sinds hij de strijd met Rita Verdonk aanging om de macht binnen de VVD in handen te krijgen. En de Jonge is gewoon te dom om 1 + 1 op te tellen. En Kaag? Zij begrijpt niet “wie die mensen zijn” die op Baudet hebben gestemd.

Ik begrijp werkelijk niet dat een hele grote meerderheid van onze bevolking meegaat in het narratief van de overheid, WHO en WEF. Waarom trekken we niet massaal naar Den Haag om onze onvrede te laten horen!? En te bidden voor onze overheid? Dat onze Schepper hun verstand mag verlichten?

Tot mijn schaamte moet ik bekennen dat de enige die realistisch is in de politiek, Baudet heet. De enige! Maar Baudet en de kiezers van deze partij worden zondermeer opzij gezet door VVD, CDA, D66 en verwante partijen. Hoezo democratie!? Waar zijn SGP, CU, PVV? Pieter, kom snel terug kerel! Nu hoef je jezelf nooit meer in te houden door loyaliteit aan een partij die de leugen boven alles verkiest en gedwee meeloopt aan de lijn vanuit Europa, machtsbelust als ze zijn. Eindelijk kun je echt los gaan Pieter! Ik ben bang dat je te lief bent. Baudet is de enige die de waarheid in deze verkondigt. Als een eenzame profeet. Toegegeven, hij is, voor zover mij bekend is, geen christen. Maar hij lijkt verdacht veel op een profeet zoals God die zond naar het volk Israël om ze in ieder geval nog een kans te geven zich te bekeren. Wij hebben die kans ook gehad maar de meerderheid van ons volk kiest liever voor de wereldgelijkvormigheid. Stel je voor dat je een uitgestotene word. Dat je vrienden en familie je maar een gekkie gaan noemen. Of een wappie. Of …. vul maar in. Welk oordeel staat ons te wachten als volk?

Alles overdenkende, moet ik verheugd zijn. Alle ontwikkelingen lijken te accelereren en te culmineren naar de door christenen zo verlangde Final Reset. (Er waren al de nodige tussentijdse resets, zoals de zondvloed, Babel e.d.) Maar ik maak me ook enorme zorgen over de verblinding die over een groot deel van de mensheid ligt. We leven waarlijk in of vlakbij “zoals het was in de dagen van Noach”. God ik bid u, verlicht het verstand van de mensheid. Open hun harten voor de waarheid.

Dit artikel is eerder op Deze Dagen gepubliceerd.

Door henkh

Vragen, verbazing, ontzetting en onbegrip over de tijd waarin wij leven, totdat God zich bekend maakte. Tot die tijd geloofde ik in evolutie en big bang. Nu weet ik beter.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies.