Openbaringen 13:1 En ik zag uit de zee een beest opkomen, hebbende zeven hoofden en tien hoornen; en op zijn hoornen waren tien koninklijke hoeden, en op zijn hoofden was een naam van gods lastering.

Het laatste Bijbelboek, Openbaringen, leert ons dat er een systeem in aantocht is dat totale onderwerping inhoud aan satan. Dat alleen maar is bedoelt om ons weg te houden van onze verlossing welke wordt geboden door geloof in vergeving van onze zonden door het vergoten bloed van Jezus Christus tweeduizend jaar geleden. Dit systeem wordt in een razendsnel tempo uitgerold over de wereld. Het tempo waarin dit geschied, komt steeds hoger te liggen.

Enkele kenmerken van dit systeem zijn mijns inziens:

  • totalitair
  • goddeloos
  • wereldomvattend
  • volledige controle van de mensheid
  • onderdrukking en vernietiging van andersdenkenden

Alles gericht op de uiteindelijke vernietiging van de schepping zoals God die bedoeld had.


Een veelgehoorde term in dit verband is New World Order of NWO.


De laatste decennia hebben we een veelheid aan technische ontwikkelingen gezien die dit systeem mogelijk maken. Onder meer op het gebied van robotisering, data opslag en het realtime raadplegen, tracking, draadloze infrastructuren, herkenningsalgoritmes, sociale puntensystemen, realtime koppelingen van data en een spectaculaire verkleining van microchips tot nanochips.

Daarbovenop is mondiaal wetgeving in- en doorgevoerd die de toepassing van deze technologie voor het tracken/tracen en de opslag van data legitimeert. Bijvoorbeeld het monitoren en afluisteren van internetverkeer en telefoongesprekken. Voor uw veiligheid natuurlijk! Wat te denken van de spoedwet Covid-19 die de macht in handen van één persoon legt en zelfs ons parlement volledig buitenspel plaatst?

Openbaringen 13:16 en 17 En het maakt, dat het aan allen, kleinen en groten, en rijken en armen, en vrijen en dienstknechten, een merkteken geve aan hun rechterhand of aan hun voorhoofden;
En dat niemand mag kopen of verkopen, dan die dat merkteken heeft, of den naam van het beest, of het getal zijns naams.

Deze Bijbelverzen impliceren de inzet en de toepassing van onder meer de technologie uit de vorige paragraaf. Bijvoorbeeld China is al heel ver gevorderd met de invoering van een Sociaal Trackingsysteem. Dit systeem herkent de voetganger die de straat oversteekt door rood licht. De straf: aftrek van sociale punten. Herhaling kan ervoor zorgen dat deze persoon dan geen recht meer heeft op medische verzorging.

We zien nu bijvoorbeeld de uitrol en implementatie van covid paspoorten in de westerse wereld. Hierbij wordt toegang tot -bijvoorbeeld- een evenement gekoppeld aan je medische status.


Daarbij: Wereldwijd wordt de roep steeds sterker om volledig over te stappen naar digitaal geld en cash geld uit te bannen.


De komende tijd wil ik verder inzoomen op dit thema. Dit is zo veelomvattend, en kent zoveel facetten, daar zijn meerdere columns voor nodig en heel veel research.

Kijk eens naar deze introvideo van de website Deze Dagen. Daar krijg je in een kleine drie minuten een opsomming te zien van thema’s die ik wil behandelen de komende maanden en die mijns inziens kenmerkend zijn voor de uitrol van het beest systeem.

Ik kan me voorstellen dat niet iedereen dit een vrolijk onderwerp vind. Maar het is wel een onderwerp dat besproken MOET worden. Immers, wij worden geacht ons voor te bereiden op de Wederkomst! “Kop in het zand” helpt dan niet. Onderkennen! Dat helpt de duiding van deze tijd. Of willen we bij de groep horen die in Openbaringen 13:8 wordt beschreven?

Openbaringen 13:8 En allen, die op de aarde wonen, zullen hetzelve aanbidden, welker namen niet zijn geschreven in het boek des levens, des Lams, Dat geslacht is, van de grondlegging der wereld.

Door henkh

Vragen, verbazing, ontzetting en onbegrip over de tijd waarin wij leven, totdat God zich bekend maakte. Tot die tijd geloofde ik in evolutie en big bang. Nu weet ik beter.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies.