De woorden van Christus Jezus tijdens zijn bediening op aarde. Ook de woorden van de minister van Volksgezondheid en het advies van de gezondheidsraad: Kinderen van 12 – 18 jaar mogen zich laten vaccineren tegen Covid-19 zelfs als de ouders daarop tegen zijn. Alle kinderen in genoemde leeftijdsgroep zullen binnenkort hiertoe worden uitgenodigd.

Hier spelen een paar zaken die relevant zijn.

  • Kinderen lopen zéér geringe risico’s: de kans om ernstig ziek worden na besmetting met het virus is nihil en als een kind dan al ziek wordt, is de kans op ernstige complicaties ook nihil te noemen.
  • De kans op ernstige complicaties na vaccinatie is ook uitermate klein. Maar het komt zeker voor.
  • De overheid wil ons overtuigen dat de vaccinatie van kinderen voor de samenleving goed is. Echter, het tempo van vaccineren is dermate hoog dat de vaccinatiegraad van volwassenen al zéér dicht het kritieke punt is genaderd waarbij van groepsimmuniteit sprake zou zijn; aldus de officiële communiqués van organisaties als WHO en RIVM in een pre-vaccinatie stadium . Dat impliceert dat het vaccineren van 12 – 18 jarigen dus overbodig is.
  • En dan mijn stelling (van velen met mij, waaronder artsen en deskundigen met een afwijkende mening van het officiële narratief) dat kinderen zich nooit zouden mogen laten vaccineren voor anderen. Alleen voor zichzelf. Als ze significant risico lopen!
  • Het heetste hangijzer in dezen is voor mij de experimentele fase waarin de Covid-19 vaccins zich bevinden. Nog lang niet is duidelijk wat de gevolgen en complicaties kunnen zijn van vaccineren op middellange en lange termijn. De snelheid waarmee deze nieuwe vaccins zijn ontwikkeld (en voorlopig(!) goedgekeurd) bood simpelweg geen enkele mogelijkheid om deze effecten middels een (te doen gebruikelijk) jarenlange studie in beeld te brengen.
  • De eerste, zeer ernstige en verdrietige, gevallen van (met name) jong volwassenen met complicaties door vaccineren worden inmiddels bekend, hoewel mainstream media deze gevallen niet of nauwelijks rapporteert. Gelukkig hebben we in dit Internet tijdperk alternatieve en betrouwbare bronnen tot onze beschikking. Neem bijvoorbeeld eens een kijkje op de website van Stichting Artsen Covid Collectief waarbij ruim 1500 artsen zich hebben aangesloten om tot een gebalanceerde voorlichting te komen in tegenstelling tot onze overheid die complicaties en risico’s bagatelliseert of zelfs weglaat. Neem ook eens een kijkje op BLKBX.TV en Blue Tiger Studio’s waar met enige regelmaat deskundigen een podium krijgen. Maar ook slachtoffers.
  • Er zijn nog meer argumenten, zoals wat te doen als ouders hun kinderen verbieden zich te laten vaccineren? Worden de ouders uit de ouderlijke macht gezet? Gezinnen die op deze manier uit elkaar worden gedreven? Een aantal ethische vraagstukken waaraan de overheid schijnbaar heel lenig aan voorbij is gegaan. Maar ik laat deze nu even buiten beschouwing om het niet nodeloos ingewikkeld te maken.

Bovenstaand houdt me bij voortduring bezig. Ik voel me boos en machteloos tegen deze overheid. Ik kan nauwelijks mensen als de Jonge, Rutte en Kaag zien zonder fysieke reactie en gevoelens. En die gevoelens zijn NIET bepaald positief te labelen, kan ik u verzekeren. (N.b. dit betreft niet alleen de maatregelen rondom corona, maar nog veel meer zaken waarbij NIET naar de burgers wordt geluisterd of de kiezers maar waarbij een links neo liberale agenda wordt uitgevoerd onder invloed van Europa, NGO’s en koepelorganisaties maar ook entiteiten als WHO, VN en WEF.

Maar dan lees ik Fillipensen 1 vanaf vers 27 (of zoveel eerder als u wilt) en dan voel ik schaamte en verdriet. Paulus schrijft hier aan de gemeente te Fillipi dat ze waardiglijk het Evangelie van Christus dienen te wandelen. Dat ze staan in een geest met een gemoed gezamenlijk strijdende door het geloof des Evangelies.

En dat ze in GEEN ding verschrikt worden van degenen die ze tegenstaan, hetwelk “hun” wel een bewijs des verderfs is, maar u (de gemeente dus) der zaligheid en dat van God. Paulus vervolgd: Want u is uit genade gegeven in de zaak van Christus, niet alleen in Hem te geloven, maar ook voor Hem te lijden.

Tja, en dat is dan een moment dat ik mijn woede en mijn gevoelens richting overheid weg moet slikken. Niet alleen dat, ik dien voor deze overheid te bidden. Ik dien vanuit mededogen, voor hun zielenheil, mijn gevoelens weg te bidden. Kortom, ik dien mij te bekeren van de weg van woede en haat. Ik mag zeker wel zeggen hoe ik erover denk. Ik mag tegen het beleid van de overheid zijn in deze. Ik mag dat kenbaar maken. Ik mag daartegen protesteren. Tegelijkertijd dien ik voor ze te bidden. Ook voor ons volk dat zover is afgedwaald.

Wij, als christenen dienen allemaal voor deze overheid te bidden. Bij deze een oproep aan individuele en georganiseerde christenen. Laten wij allen in gebed gaan voor de overheid en ons volk. Dat ze zich mogen bekeren van de weg die ze zijn ingeslagen. De weg van verderf.

Oh God, help ons tijdens deze zware beproeving. Laat ons niet deze overheid haten. Laat ons vanuit liefde voor ze bidden. Help ons door deze beproeving heen Heer! En, Heere God, bescherm onze kinderen. Toon U barmhartig en vol genade voor onze kinderen. Bescherm ze tegen het kwaad dat door de overheid wordt uitgestort over onze kinderen. En, Heere God, indien U dat wilt, wilt U dan ook onze overheid tot bekering van deze weg brengen. En ook ons volk Heer! Bekeert U ons volk, indien U dat wilt. Want Uw wil geschiede, gelijk in de hemel alsook op aarde.

Als wij dan moeten lijden voor onze overtuiging, die we niet onder stoelen of banken steken, dan dient dat ons tot eer!


Eerder gepubliceerd op Deze Dagen.


 

Door henkh

Vragen, verbazing, ontzetting en onbegrip over de tijd waarin wij leven, totdat God zich bekend maakte. Tot die tijd geloofde ik in evolutie en big bang. Nu weet ik beter.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies.